Szkolenie trwa 4,5 roku. W każdym roku odbywa się 10 weekendowych zjazdów składających się z części teoretycznej i superwizyjnej. Podczas każdego zjazdu odbywają się trzy seminaria teoretyczne i trzy superwizje pracy klinicznej (z reguły z trzema różnymi prowadzącymi).

Program teoretyczny zawiera:

  • seminarium etyczne
  • seminaria omawiające różne teorie psychoanalityczne (Z. Freud, M. Klein, D. Winnicott, W. Bion i inni)
  • seminarium techniczne (setting analityczny, przeniesienie, przeciprzeniesienie itp.)
  • seminaria poświęcone psychopatologii (depresje, psychozy, narcyzm, osobowość borderline, histeria itp.)
  • seminaria poświęcone psychopatologii relacji terapeutycznej (patologiczna organizacja, acting out, azyl psychiczny itp.)
  • seminarium poświęcone psychoanalitycznej pracy z dziećmi i młodzieżą
  • seminaria fakultatywne
  • seminaria interdyscyplinarne
  • seminarium poświęcone pisaniu pracy końcowej