SEMESTR WIOSENNY 2021/22:

Czynniki leczące/Seminarium Kliniczne – Urszula Wach

Bion i postbioniści/ Seminarium kliniczne – Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Psychopatologia relacji terapeutycznej cz. II/ Seminarium kliniczne – Jacek Mądry

SEMESTR JESIENNY 2022/23:

Seminarium fakultatywne „Patologiczna organizacja obronna”/seminairum kliniczne – Agnieszka Rudzka

Seminarium interdyscyplinarne „Psychoanaliza a neuroróżnorodność”/Seminairum kliniczne – Cezary Żechowski

Adolescencja /Seminarium kliniczne – Krzysztof Srebrny

SEMESTR WIOSENNY 2022/23

Czytając Christophera Bollasa / Seminarium kliniczne- Anna Gąsiorowska-Krawczyk
Seminarium fakultatywne: Seminarium techniczne, cz. II / Seminarium kliniczne- Agnieszka Rudzka
Klasyfikacje zaburzeń psychicznych DSM-5 (APA, 2013) i ICD-11 (WHO, 2022) / Seminarium kliniczne – Małgorzata Tartas