SEMESTR WIOSENNY 2021/22:

Czynniki leczące/Seminarium Kliniczne – Urszula Wach

Bion i postbioniści/ Seminarium kliniczne – Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Psychopatologia relacji terapeutycznej cz. II/ Seminarium kliniczne – Jacek Mądry

SEMESTR JESIENNY 2022/23:

Seminarium fakultatywne „Patologiczna organizacja obronna”/seminairum kliniczne – Agnieszka Rudzka

Seminarium interdyscyplinarne „Psychoanaliza a neuroróżnorodność”/Seminairum kliniczne – Cezary Żechowski

Adolescencja /Seminarium kliniczne – Krzysztof Srebrny