baner.003
baner.001
freud.001
Program szkolenia  jest sformułowany w oparciu o merytoryczne i formalne standardy i jest afiliowany przez  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, które zrzeszone jest w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Szkolenie umożliwia zdobycie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Zasadą szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej jest równoległość:
  • szkolenia teoretycznego
  • ścisłej superwizji indywidualnej (1 raz w tygodniu) u u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
  • własnej psychoterapii psychoanalitycznej z częstotliwością 3 razy w tygodniu lub psychoanalizy u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
Rada PTPP przychyliła się do wniosku założycieli i przyznała szkolącym się w DSPP dwuletni okres przejściowy dotyczący tego ostatniego warunku. Oznacza to, że osoby szkolące mogą podjąć własną terapię w ciągu pierwszych dwóch lat szkolenia. Po zakończeniu 4-letniego szkolenia teoretycznego, osoby te będą zobligowane do podjęcia szkolenia uzupełniającego, trwającego tyle ile trwało opóźnienie w podjęciu własnego treningu.
Radę Szkolenia tworzą:
– Krzysztof Srebrny
– Bartosz Puk
– Zuzanna Stadnicka-Dmitriew
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search