Program szkolenia  jest sformułowany w oparciu o merytoryczne i formalne standardy i jest afiliowany przez  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, które zrzeszone jest w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Szkolenie umożliwia zdobycie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Zasadą szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej jest równoległość:

  • szkolenia teoretycznego
  • ścisłej superwizji indywidualnej (1 raz w tygodniu) u u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
  • własnej psychoterapii psychoanalitycznej z częstotliwością 3 razy w tygodniu lub psychoanalizy u psychoterapeuty szkoleniowego PTPP lub psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Rada PTPP przychyliła się do wniosku założycieli i przyznała szkolącym się w DSPP dwuletni okres przejściowy dotyczący tego ostatniego warunku. Oznacza to, że osoby szkolące mogą podjąć własną terapię w ciągu pierwszych dwóch lat szkolenia. Po zakończeniu 4-letniego szkolenia teoretycznego, osoby te będą zobligowane do podjęcia szkolenia uzupełniającego, trwającego tyle ile trwało opóźnienie w podjęciu własnego treningu.

Radę Szkolenia tworzą:
– Krzysztof Srebrny
– Anna Gąsiorowska-Krawczyk
– Agnieszka Rudzka